เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์ ครอบครัวบาสซิมสั้น Game Simpson

เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์ ครอบครัวบาสซิมสั้น Game Simpson
รายละเอียดเกมส์ครอบครัวบาสซิมสั้น Game Simpson
วิธีการเล่นต้องใช้เมาส์ในการเล่นเกมส์นี้ เราจะต้องหาตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ซ่อนอยู่ในภาพโดยมีแว่นขยายในการมองหาตัวอักษรและต้องหาให้เจอในเวลาที่กำหนด โปรดหลีกเลี่ยงการคลิกที่ไม่จำเป็นเพราะถ้าไม่แน่ใจแล้วคลิกไปเลยจะทำให้เสียคะแนนในการค้นหาได้

เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์ ครอบครัวบาสซิมสั้น Game Simpson


เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์ ครอบครัวบาสซิมสั้น Game Simpson