เกมส์ล้วงของขวัญของซานต้า เล่นเกมส์ล้วงของขวัญของซานต้า

เกมส์ล้วงของขวัญของซานต้า เล่นเกมส์ล้วงของขวัญของซานต้า
ชื่อถาษาอังกฤษว่าเกมส์ Santa’s Magic Sack
Description: รายละเอียดเกมส์ล้วงของขวัญของซานต้า
บังคับมือลงล้วงของขวัญของลุงซานต้าเข้าไปข้างล่างให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยพยายามเก็บถุงเท้า ผลส้ม และระวังอย่าไปชนกับกองของขวัญด้วย

How to play: วิธีเล่นเกมส์ล้วงของขวัญของซานต้า
- คลิ๊ก mouse ค้าง นำทางมือ ห้ามปล่อยเมาส์ระหว่างเล่นห้ามหยุดต้องจับจังหวะดีๆและล้วงเก็บของให้ได้มากที่สุด
เกมส์ล้วงของขวัญของซานต้า เล่นเกมส์ล้วงของขวัญของซานต้าเกมส์ล้วงของขวัญของซานต้า เล่นเกมส์ล้วงของขวัญของซานต้า