เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์ต่อยกับปลาปีรันย่า

เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์ต่อยกับปลาปีรันย่า
Description: รายละเอียดเกมส์ต่อยกับปลาปีรันย่า
มันเป็นเกมส์ระบายอารณ์แบบไม่มีเหตุผล ในเกมส์ต้องต่อยๆๆ ต่อยอย่างเดียว ต่อยปลาปิรันย่าให้มากที่สุด ภายในเวลาที่กำหนด

How to play: วิธีการเล่นเกมส์ต่อยกับปลาปีรันย่า
- ใช้คีย์บอร์ดในการบังคับเล่นเกมส์นี้
- กดปุ่ม A และ D ในการบังคับ ต่อย
เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์ต่อยกับปลาปีรันย่าเล่นเกมส์ใหม่ เกมส์ต่อยกับปลาปีรันย่า