เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์เซนไซย่าจับผิดภาพ

เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์เซนไซย่าจับผิดภาพ
รายละเอียดเกมส์เซนไซย่าจับผิดภาพ
หาจุดที่แต่ต่างกันของภาพเซนไซย่าสองภาพแล้วใช้เมาส์วงกลมจุดที่แตกต่างกันให้เร็วที่สุด

Description:Game zensaiya
Athena was shot by gold arrow and was at stake. You must break through the zodiacal signs to save her in limited time! Come on!

เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์เซนไซย่าจับผิดภาพ


เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์เซนไซย่าจับผิดภาพ