เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์ เทวดาใจดี

เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์ เทวดาใจดี
คำอธิบายรายละเอียดเล่นเกมส์ใหม่ เกมส์ เทวดาใจดี
คุณเล่นเป็นเทวดาผู้ใจดีเป็นผู้ปกครองที่จะต้องช่วยดูและและปกป้องเด็กน้อยคนนี้ในขณะที่เขากำลังเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ช่วยเขาเอาชนะปัญหาและอุปสักต่างๆในชีวิตของเขาตามที่เกมส์กำหนด วิธีเล่นใช้เมาส์ชี้และคลิกไปที่สิ่งของต่างที่อันตรายและที่ทำให้เกิดโทธต่างๆในเกมส์ เมื่อคลิกแล้วจะก่อให้เกิดห่วงโซ่ของการกระทำและปฏิกิริยาต่างๆภายในเกมส์ ค่อนข้างเป็นเกมส์ที่ท้าทายและใช่สติปัญญาเล็กน้อยในการแก้ปัญหาต่างๆ

เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์ เทวดาใจดี


เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์ เทวดาใจดี