เกมส์ขุดเพรชในป่าช้า เล่นเกมส์ขุดเพรชในป่าช้า

เกมส์ขุดเพรชในป่าช้า เล่นเกมส์ขุดเพรชในป่าช้า
Description:รายละเอียดเกมส์ขุดเพรชในป่าช้า
เป็นเกมส์แนว Dig Dug สนุกสนานขุดดินหาเพรชในป่าช้า สุสานที่มีผีมากมาย เพื่อเก็บเพรชและอัญมณี พร้อมกันนี้ให้คอยยิงมอนสเตอร์ หรือผีภายในฉากให้หมด

How to play: วิธีเล่นเกมส์ขุดเพรชในป่าช้า
- กดปุ่มบนล่างซ้ายขวา เพื่อเคลื่อนที่ไปตามปุ่มที่กด
- กดปุ่ม Spacebar เพื่อยิงมอนสเตอร์หรื่อผีที่เข้ามาไกล้ๆ
เกมส์ขุดเพรชในป่าช้า เล่นเกมส์ขุดเพรชในป่าช้าเกมส์ขุดเพรชในป่าช้า เล่นเกมส์ขุดเพรชในป่าช้า