เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์นกเพนกวินวางไข่ระเบิด

เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์นกเพนกวินวางไข่ระเบิด
Description: รายละเอียดเกมส์นกเพนกวินวางไข่ระเบิด
You are the penguin that need to destroy all enemies using just the blowing eggs. Those enemies are animals that can even chase you or go through the walls! There is many levels, try to reach the last one.
บังคับนกเพนกวินเพื่อวางไข่ ระเบิดทำลายน้ำแข็งและศัตรูต่างๆให้หมด

How to play: วิธีเล่นเกมส์นกเพนกวินวางไข่ระเบิด
Spacebar = drop the egg.
Arrow keys = move the penguin.
- กดปุ่ม บน ล่าง ซ้าย ขวา เคลื่อนที่ไป - มา ตามลูกศร
- กดปุ่ม Spacebar วางระเบิดทำลายน้ำแข็งและศตรู ระวังวางผิขังตัวเองออกไม่ได้นะค่ะ
เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์นกเพนกวินวางไข่ระเบิดเล่นเกมส์ใหม่ เกมส์นกเพนกวินวางไข่ระเบิด