เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์พ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์

เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์พ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์
คำอธิบายเกมส์พ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์
แฮร์รี่พอตเตอร์ตัดสินใจที่จะออกไปข้างนอกเพื่อจัดการกับผีทุกตัว แต่เขาจะต้องเจอหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่างๆระหว่างทาง จัดการกับผีที่นิสัยไม่ดีทุกตัวในคำคืนนี้

Description Game Harry Potter
Harry Potter decided to go outside to kill all the ghost, but he will have to avoid many obstacles in his way! Help Harry Potter kill all the ghost in night and save the city from the dark.

เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์พ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์


เล่นเกมส์ใหม่ เกมส์พ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์