เกมส์ชวนไหว้พระ9วัด เล่นเกมส์ชวนไหว้พระ9วัด

เกมส์ชวนไหว้พระ9วัด เล่นเกมส์ชวนไหว้พระ9วัด
Description: รายละเอียดเกมส์ชวนไหว้พระ9วัด
เกมส์ชวนไหว้พระ9วัด "การเริ่มต้นที่ดี คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ"จากคติดังกล่าวการท่องเทียวแห่งประเทศไทย(ททท.) จึงได้จัดทำกิจกรรม "ไหว้พระขอพร ๙ พระอารามหลวง"ขึ้น เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาร่วเดินทางไปไหว้พระทั้ง ๙ วัดในเขตกรุงเทพฯเพื่อเป็นการเริ่มต้นดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขสงบทางใจ เปรียบเสมือนการได้ทำบุญครั้งใหญ่เสริมมงคลให้กับชีวิตตามคติความเชื่อของคนไทย
เกมส์ไหว้พระ9วัด ไหว้พระ9วัดง่าย ๆ แค่คลิก ได้บุญด้วย เครดิด: 9wat.net
เกมส์ชวนไหว้พระ9วัด เล่นเกมส์ชวนไหว้พระ9วัด
เกมส์ชวนไหว้พระ9วัด เล่นเกมส์ชวนไหว้พระ9วัด