เกมส์ Bat Man เกมมนุษย์ค้างคาว เล่นเกมส์ Bat Man เกมมนุษย์ค้างคาว

เกมส์ Bat Man เกมส์แบทแมน เกมมนุษย์ค้างคาว เล่นเกมส์ Bat Man เกมมนุษย์ค้างคาว

เกมส์แบทแมน
Description: รายละเอียดเกมส์ Bat Man เกมส์แบทแมน เกมมนุษย์ค้างคาว เล่นเกมส์ Bat Man เกมมนุษย์ค้างคาว
วิธีการเล่น ใช้คีย์บอร์ดเพื่อบังคับ กดปุ่ม ซ้าย-ขวาตามทิศทาง กดขึ้น = กระโดด,กดลง = นั่ง,กด A = ต่อย,กด S = ขว้างอาวุท(ระวังอาวุทหมดเพราะมีจำนวนจำกัด)และกด สเปคบาร์เพื่อปาเชือกเวลาขึ้นที่สูง

เกมส์ Bat Man เกมมนุษย์ค้างคาว เล่นเกมส์ Bat Man เกมมนุษย์ค้างคาว
เกมส์ Bat Man เกมมนุษย์ค้างคาว เล่นเกมส์ Bat Man เกมมนุษย์ค้างคาว