เล่นเกมส์ทอม กับเจอรี่ Game Killer Tom and Jerry

เล่นเกมส์ทอม กับเจอรี่ Game Killer Tom and Jerry
รายละเอียด : เล่นเกมส์ทอม กับเจอรี่ Game Killer Tom and Jerry
สามารถเลือกเล่นเป็นทอม(แมว)หรือเจอรี่(หนู)ตามความต้องการได้ค่ะ
ชื่อเกมส์ภาษาอังกฤษ : Game Killer Tom and Jerry
วิธีการเล่นและการควบคุมเกมส์ : ใช้คีย์บอร์ดกดปุ่มลูกศรควบคุมทิศทาง ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา และเอนเตอร์ในการควบคุมการเล่น

เล่นเกมส์ทอม กับเจอรี่ Game Killer Tom and Jerry

เล่นเกมส์ทอม กับเจอรี่ Game Killer Tom and Jerry