เกมส์สลับเพรชท่องเทียวใน 80 วัน เล่นเกมส์สลับเพรชท่องเทียวใน 80 วัน

เกมส์สลับเพรชท่องเทียวใน 80 วัน เล่นเกมส์สลับเพรชท่องเทียวใน 80 วัน
Description : รายละเอียดเกมส์นี้
ชื่อภาษอังกฤษ : Game Around the World in 80 days
เราต้องสบับเพรชที่มีตราสัญลักษ์ และแผนที่ล่าสมบัติให้เข้าคู่กันเลียงสามอันติดกันในสีเดียว เมื่อทำสำเร็จก็จะได้ท่องเที่ยวเพื่อล่าสมบัติในดินแดนต่อไปเลื่อยๆ
Drive the piece to the bottom of the game field by getting rid of tiles under it and you will see it added to the item outline on the left. Complete the item as you travel around the world in the fastest time as you can.

Control : วิธีเล่นและการควบคุม
ใช้เมาส์คลิกที่ละสีเพื่อให้เพรชสลับตำแหน่ง
Use mouse to interact.
เกมส์สลับเพรชท่องเทียวใน 80 วัน เล่นเกมส์สลับเพรชท่องเทียวใน 80 วัน

เกมส์สลับเพรชท่องเทียวใน 80 วัน เล่นเกมส์สลับเพรชท่องเทียวใน 80 วัน