เกมส์แมลงวันช่วยลูกหนอน เล่นเกมส์แมลงวันช่วยลูกหนอน

เกมส์แมลงวันช่วยลูกหนอน เล่นเกมส์แมลงวันช่วยลูกหนอน
รายละเอียด : เกมส์แมลงวันช่วยลูกหนอน
เราเล่นเป็นแมลงวันที่เดินทางอยู่ในท่อน้ำทิ้ง ในท่อน้ำิ้จะมีลูกหนอนซึ่งถูกน้ำท่วมแล้วไหลลงไปในท่อน้ำลอยน้ำอยู่เราต้องลงไปช่วยพวกลูกหนอนต่างๆ
ชื่อเกมส์ภาษาอังกฤษ : Game supersewerscramble
วิธีเล่นเกมส์ supersewerscramble
วิธีการเล่นและการควบคุมเกมส์ : กดปุ่มซ้าย-ปุ่มขวา,ปุ่มขึ้น(เพื่อไปข้างหน้า)-ลง [ให้นับหัวแมลงวันเป็นหลักในการบังคับเพื่อเคลื่อนที่ไปคามต้องการ]เพื่อเป็นการเคลื่อนที่

เกมส์แมลงวันช่วยลูกหนอน เล่นเกมส์แมลงวันช่วยลูกหนอน

เกมส์แมลงวันช่วยลูกหนอน เล่นเกมส์แมลงวันช่วยลูกหนอน