เกมส์คนป่าแข่งยิงธนู เล่นเกมส์คนป่าแข่งยิงธนู

เกมส์คนป่าแข่งยิงธนู เล่นเกมส์คนป่าแข่งยิงธนู
รายละเอียด : เกมส์คนป่าแข่งยิงธนู
เกมส์นี้สามารถเล่นได้ 2 คนแข่งกันยิงธนู
ชื่อเกมส์ภาษาอังกฤษ : Game B.C. Bow Contest
วิธีการเล่นและการควบคุมเกมส์ : ใช้เมาส์ในการเล่นเท่านั้น คลิกเมาส์ค้างปรับเมาส์ขึ้นลงกำหนดทิศทางในการยิงธนู ปล่อยเมาส์เพื่อยิงธนูออกไปให้ตรงเป้าหมาย

เกมส์คนป่าแข่งยิงธนู เล่นเกมส์คนป่าแข่งยิงธนู

เกมส์คนป่าแข่งยิงธนู เล่นเกมส์คนป่าแข่งยิงธนู