เกมส์ Mini MapleStory เล่นเกมส์ Mini MapleStory

เกมส์ Mini MapleStory เล่นเกมส์ Mini MapleStory
รายละเอียดเกี่ยวกับเกมส์
วิธีการเล่น : Z เก็บของ X โจมตี (ตีมอนสเตอร์) Space Bar กระโดด ลูกศร เคลื่อนไหว ขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวา ควบคุมทิศทางต่างๆ From Website: www.MapleStory.in.th